Sorunları Nasıl Çözebilirim?

Sorunun çözümüne olumsuz katkı yapan bakış açıları

1- Kişinin soruna kendisinin neden olduğunu düşünmesi ve bundan dolayı kendini suçlaması –Yetersizim, Yeteneksizim, İşe yaramazım, Kötüyüm, Salağım, Talihsizim gibi.

2- Kişinin, sorunu genel iyilik hali için bir tehdit olarak algılaması. ( bundan dolayı sorunu çözmek için ya sorumluluk almaktan kaçar ya da hemen şuursuz bir biçimde o soruna saldırır).

3- Kişinin, sorunu başarı ile çözmesi durumunda olası yararlarını olduğundan daha fazla küçümsemesi ya da başarı ile çözememesi durumunda olası zararlarını olduğundan daha fazla abartması.

4- Kişinin sorunun üstesinden gelme beklentisinin düşük olması. (ya sorunu çözülemez olarak görür ya da sorunu başarıyla çözebilecek yeterlilikte olmadığını düşünür).

5- Kişi, yeterli birinin sorunu çok çaba harcamadan hemen çözmesi gerektiğine inanır. Öyle olmaması durumunda ise hemen yetersiz olduğu düşüncesine kapılır.

 

                 Sorunun çözümüne olumlu katkı yapan bakış açıları

1-Sorunları, genelde olağan ve yaşamın kaçınılmaz birer parçası olarak görebilmek.

2-Sorunun kaynağının her zaman kendilerindeki bir eksiklikten veya yetersizlikten kaynaklanmayabileceğini düşünebilmek. ( sorunun çevresel faktörlerden, deneyimsizlik-kararsızlık gibi gelip geçici kişisel etkenlerden de kaynaklanabileceği göz önünde bulundurabilmek gibi)

3-Kişi, sorunun kendi eksiklik veya yetersizliğinden kaynakladığını tespit ettiğinde, genel olarak yetersiz biri olduğunu düşünmek yerine, yalnızca bir insan olduğunu ve her insanında her konuda yetkin biri olmasının mümkün olmayacağını düşünür.

4-Sorunu kaçınılması gereken bir durumdan ziyade, kendilerini geliştirmek ve hayatla ilgili yeni bir şey öğrenmek için yeni bir deneyim olarak görebilmek.

5-Sorunu çözmek için elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen başaramamış olsa bile, bu yaptığı şeyin çözmek için hiçbir çaba sarf etmemekten daha doğru ve daha öğretici olduğuna inanmak.

6- Her sorunun mutlaka bir çözümünün olduğuna ve bunu da başarabilecek yeterlilikte olduğuna inanmak.

7- Sorun çözmenin çoğu kez zaman alacağına ve bunun için de çok çaba harcaması gerektiğine inanmak. (bu kişiler birçok sorunun dürtüsel tepkiler vererek çözülemeyeceğini hatta ilk ortaya çıkan düşünce ve dürtülerin çoğu zaman en iyi seçenekler olmayabileceğini bilirler) 

8- Sorunu çözebilmek için yapabileceklerinin en iyisini yapmasına rağmen yine de başarılı olamayan kişiler, ya sorunun bu biçimiyle çözülemez olduğuna ya da sorunun çözümü için bir başkasından yardım alması gerektiğine inanırlar. Bunlara rağmen yine de istenilen sonucu elde edemeyen kişiler, durumu olduğu gibi kabullenmenin de bir çözüm olabileceğini düşünürler.