Bebeğinizin/Çocuğunuzun Gelişimi Normal mi?

 • Çocuk Gelişimi hamilelik sürecinde başlayan ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir. 0-6 yaşlar arasını ifade eden okul öncesi dönem ise çocuk gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemdeki değişim sayesinde ileri yaşlarda kullanılacak olan duygusal, bilişsel, dil ve motor becerilerin kazanım temelleri atılır.

       Her bir gelişim alanında evrensel kabul edilen gelişim basamakları aslında belirlenmiştir. Gelişimin bilimsel olarak belirlenmiş olan her aşaması her çocukta normalde birbirine yakın zamanlarda yaşanabilir fakat tıpatıp aynı dönemde olmayabilir.                                 

        Gelişimin evrensel olduğunu kabul etmek, gelişim basamakları konusunda bilgi sahibi olmayı ve çocuğun hangi yaş dönemlerinde hangi süreçlerden geçeceği konusunda bilinçlenmeyi, buna göre bir duruş belirlemeyi gerektirir. Fakat çocuklar biriciktir; yani her biri bu süreçlerden farklı hızda ve zamanda geçerler. Bunun kabulü ise çocuğumuzun diğerleriyle karşılaştırılmadan önce bir birey olarak kabulünü de beraberinde getirir.

      Oysa ebeveynler genellikle çocuklarını etraflarındaki diğer çocuklar ile karşılaştırırlar. Çünkü bu sayede gelişimlerinin geri kalıp kalmadığını anlamaya çalışırlar. Bu süreçte sorun algılarlarsa da tecrübeli gördükleri diğer yetişkinlerden veya kendi araştırmalarından yola çıkarak sorun çözme yöntemi geliştirmeye çalışırlar. El yordamıyla anne-babanın ortaya koyduğu bu çabaların tümü çocuğunun sağlıklı gelişim sürecini desteklemek içindir.  Bununla birlikte, okul başarısızlığı, davranış sorunları, iletişim bozuklukları açıkça kendini belli etmeden giderek artan gelişimsel gecikmeyi fark edemeyebiliriz. Bu aşamada profesyonel destek almak kaçınılmaz hale gelecektir.

       Çocuğun doğasından, ailenin yetiştirme tutumlarından ya da çocuğa sunulan sosyal imkânlardan etkilenen gelişimsel sorunlar; gelişimin takip edilmesi, anne-babalara eğitsel önerilerin yapılması, olası risklerin erken tanınması ve müdahale edilmesi ile minimuma indirgenir ve hatta çoğu zaman önlenebilir. Araştırmalar çocukluk dönemindeki deneyimlerin ve kazanımların yetişkinlikte onun kişilik yapısı, değer yargıları ve davranış biçimlerini önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur. Çocuğun bakımı ve sorumluluklarını üstlenmiş olan ebeveynin, çocuğun kendine özgü yanlarını çok iyi tanıması ve desteklemesi gerekir.

       Her çocuk potansiyel pek çok yetenekle de doğar. Çocuğun kendine özgü yanlarını dikkate alarak, mevcut potansiyellerini fark ederek doğal gelişim basamaklarını desteklediğimizde kişilik gelişimini de destekleyici bir sürecin içindeyiz demektir.

  Merkezimizde Okul Öncesi Dönem Bebek ve Çocuk Gelişim Takibi Yapılmaktadır!..

          Çocuk Gelişimi Takiplerimiz ebeveyne yardımcı olmak ve çocuğun gelişimini en doğru şekilde destekleyebilmek, olası sorunları en aza indirmek ya da engellemek adına oluşturulmuştur. 
  0-12 ay arasında aylık rutin takipler, 1 yaştan sonra üç aylık ve 2 yaş dönemiyle birlikte altı aylık takip süreçleri; normal gelişim gösteren tüm bebek ve çocuklar için ebeveynlere önerilmektedir. Bu süreçte; önce çocuğun gelişimi Denver II Gelişimsel Tarama Testi ile belirlenir.

  Denver Testi nasıl uygulanmaktadır?

          Denver II Gelişimsel Tarama Testi, eğitimini almış uzmanımız tarafından uygulanır. Anne ve bebek/çocukla yapılan bir görüşme ve uygulama sürecidir. Kişisel Sosyal Beceriler, Dil Gelişimi ile İnce ve Kaba Motor gelişimi anlamak için değerlendirme boyunca standart bazı test malzemeleri kullanılmaktadır.

  Çocukların gelişimi konusunda anne-babalar nasıl yönlendirilmektedir?

         Her seansta çocuk ve aile ile ayrı ayrı görüşülür. Her görüşmede aileden alınan bilgiler çerçevesinde, oyun içinde değerlendirilen çocuğun gelişim süreci incelenir. Değerlendirme sonrasında herhangi bir sorun olmasa bile aileye çocuğun kendi gelişimi ile ilgili detaylı bilgi ile birlikte çocuğun yaşına uygun tutum ve iletişim önerileri verilir. Aileye çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemi ve sonraki evrede nasıl desteklenmesi gerektiği konusunda verilen bilgilerle birlikte dikkat edilmesi gereken noktalar hatırlatılır. Bir sonraki gelişim sürecini destekleyebilmek için ailenin yapabileceği etkinlikler ile oyuncak ve materyal seçimi gibi konularda görüşülür. Davranışsal sorunlar saptandığında, bu sorunun çözümü hakkında aileye danışmanlık yapılır. Bazen içinde bulunulan dönemi kapsayan bir kardeş doğumu, anne-baba ayrılığı, okul seçimi ya da okula başlama yaşı, tuvalet eğitimi, uyku sorunları, yeme isteksizlikleri gibi durumlarda çeşitli yöntemler önerilir ve uygun yönlendirmeler yapılır.