Anne-Baba Eğitimi

 • Kendini tanıma ve kişisel gelişim
 • Okul ve iş hayatında başarısızlık, motivasyon eksikliği, dikkat dağınıklığı
 • Değişen çevre koşullarına uyum zorluğu (okul, iş, şehir değişikligi, vb.)
 • Çekingenlik, yalnızlık, içe kapanma, sosyal fobi
 • Önemli tercihler karşısında kararsızlık
 • İlişkilerde çatışma, uyumsuzluk, iletişim sorunları
 • Cinsel sorunlar
 • Uyku ve yeme sorunları
 • Yoğun öfke ve saldırganlık
 • Kendine güvensizlik, yetersizlik, değersizlik duyguları
 • Mutsuzluk, umutsuzluk, çaresizlik duyguları, depresyon
 • Anksiyete sorunları (takıntılı düşünce ve davranışlar)
 • Travmatik yaşantılara bağlı sorunlar (yakınların kaybı, ayrılık, boşanma, hastalık, taciz, iflas, vb.)